Podczas gry wciśnij klawisz [Enter], wpisz „!wqsa” lub „!ympq” i ponownie wciśnij klawisz [Enter]. Następnie wpisz poniższe kody:

!win – wygrywasz misję

!lose – przegrywasz misję

!incr – otrzymujesz więcej surowców

Jeżeli podczas gry naciśniesz klawisz [F12] wszystkim graczom natychmiastowo upłynie jedna minuta czasu.